ॐ অসতো মা সদ্গময় । তমসো মা জ্যোতির্গময় । মৃত্যোর্মামৃতং গময় । আবিরাবীর্ম এধি ।।

 ॐঅসতো মা সদ্গময় 
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময় 
আবিরাবীর্ম এধি 
সম্পূর্ণ পার্থনা 


অসতো মা সদ্গময় ।

তমসো মা জ্যোতির্গময় ।

মৃত্যোর্মামৃতং গময় ।

আবিরাবীর্ম এধি ।।

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা

 যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা ।

যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা

সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥

শুক্লাং ব্রহ্মবিচারসারপরমামাদ্যাং জগদ্ব্যাপিনিং

 বীণাপুস্তকধারিণীমভয়দাং জাড্যান্ধকারাপহাম্ ।

হস্তে স্ফাটিকমালিকাং চ দধতীং পদ্মাসনে সংস্থিতাং

 বন্দে তাং পরমেশ্বরীং ভগবতীং বুদ্ধিপ্রদাং শারদাম্ ॥

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।

বেদবেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে ।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্ত তে ॥

 শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ 

Post a Comment

Previous Post Next Post